Geef ons uw mening

    Uw mening vinden wij belangrijk!

    Wij kijken uit naar uw ervaringen met onze producten en diensten. Maak hiervoor gewoon gebruik van volgende portalen:


    Trustpilot Logo

    In overeenstemming met de richtlijn 2006/112/EG in de gewijzigde versie kunnen de prijzen vanaf 1/1/2015 variëren afhankelijk van het land van de woonplaats van de klant. (de prijzen in de offertes zijn prijzen inclusief btw voor de Bondsrepubliek Duitsland). Als je niet in Duitsland woonplaats, zijn de prijzen begrepen net.