1. Dedicated Server
  2. Technologie
  3. DDoS-Protection

DDoS-Protection

Rootservers en vServers met DDoS-bescherming

Wat is een DDoS?


DDoS betekent Distributed Denial-of-Service en is voor servers veel gevaarlijker dan de gewone Denial-of Service-aanval. DDoS-aanvallen leggen dikwijls webservers of hele netwerken lam. Bij een DDoS-aanval vallen meerdere computers op hetzelfde moment een website of een netwerk aan. Dit heeft tot gevolg dat de server zeer snel uitvalt. In de regel proberen DDoS-aanvallen de access-link, de ressources van de firewall en web- en databankserver te overbelasten. Met het volgende voorbeeld willen we u de gevolgen van een DDoS-aanval aantonen.

Een klant huurt een dedicated server zonder vooraf geïnstalleerde DDoS-bescherming. De klant besluit deze dedicated server als webserver te gebruiken en op basis hiervan richt hij een eigen onlineshop op. De onlineshop ontving eerst weinig, daarna veel bestellingen. In de tussentijd boekt de eigenaar duidelijk omzet. Dit werkte tot zijn serververbinding plots storingen vertoonde en ten slotte het hele netwerk werd lamgelegd en de hele webserver offline ging. De eigenaar nam meteen contact op met de aanbieder, hij verliest niet enkel tijd maar ook geld. Zijn aanbieder wist hem te melden dat hij door een DDoS aangevallen werd. De server was niet uitgerust tegen een dergelijke aanval.

Conclusie: De betrokkene was 2 uur lang niet meer bereikbaar, wat zich in de omzet weerspiegelde. De eigenaar heeft door de DDoS-aanval verliezen moeten incasseren.

ddosmap

Hoe kan ik mij tegen een DDoS-aanval beschermen?


Bij webtropia.com is elke dedicated server, rootserver en VPS Server kosteloos met een DDoS-bescherming uitgerust en worden externe aanvallen vermeden. De DDoS-bescherming is op dit moment jammer genoeg enkel in staat aanvallen van een bepaalde omvang te filteren. Bij extreem grote aanvallen kunnen de aangevallen IP-adressen ondanks anti-DDoS geblokkeerd worden. Ondertussen werkt uw webtropia-team hard om de DDoS-bescherming voor elke soort DDoS-aanvallen uit te rusten om de veiligheid van de servers beter te kunnen garanderen.

Bestel nu uw servers met DDoS Protection

Hoe werkt de DDoS-bescherming met de rootservers van webtropia.com?


De anti-DDoS van een server van webtropia.com herkent aanvallen en analyseert het bijhorende dataverkeer. Een cluster van filtersystemen filtert het dataverkeer dat de anti-DDoS is opgevallen en vervolgens naar uw server wordt verder geleid.

Als het beschermingssysteem een aanval herkent, ontvangt u onmiddellijk een e-mail met de nodige informatie. Vervolgens wordt u per e-mail op de hoogte gebracht dat er een aanval herkend werd en uiteraard ook welk IP-adres aangevallen werd. Het DDoS-beschermingssysteem begint dan de traffic te filteren. Als een aanval voorbij is, ontvangt u een nieuwe e-mail van ons anti-DDoS-systeem. Deze e-mail bevat preciezere informatie. Er is ondermeer een uittreksel van het herkende dataverkeer van het anti-DDoS-programma opgenomen.

In overeenstemming met de richtlijn 2006/112/EG in de gewijzigde versie kunnen de prijzen vanaf 1/1/2015 variëren afhankelijk van het land van de woonplaats van de klant. (de prijzen in de offertes zijn prijzen inclusief btw voor de Bondsrepubliek Duitsland). Als je niet in Duitsland woonplaats, zijn de prijzen begrepen net.