1. Reseller

Zostać resellerem

Zarabiaj jako reseller webtropii

Chcieliby Państwo szybko i bez większych inwestycji założyć firmę hostingową i są Państwo przekonani o jakości naszych serwerów i usług? Więc mamy dla Państwa rozwiązanie – odsprzedażowy program hostingowy myLoc managed IT AG.

Z programem odsprzedażowym myLoc mogą Państwo łatwo i bezproblemowo zostać resellerem hostingowym i założyć własną firmę hostingową. Program umożliwia Państwu zamawianie wszystkich produktów w zakresie hostingu serwerów z myloc.de, webtropia.com i servdiscount.com.

Jako jeden z naszych resellerów webtropia zakładają Państwo łatwo swoją własną firmę hostingową i mogą Państwo polegać na wsparciu naszego zespołu odsprzedażowego. Jako reseller będą Państwo zawsze objęci opieką naszego zespołu i otrzymają Państwo osobistego partnera, do którego można się w każdej chwili zwrócić z wszelkimi sprawami. Dzięki programowi odsprzedażowemu dostawcy, sprzedawcy i użytkownicy stron internetowych mogą nabywać produkty webtropia po obniżonych cenach i dalej je odsprzedawać.

Aby zarówno odsprzedawać wszystkie produkty hostingowe, tworzyć konta użytkowników dla swoich klientów, jak i zarządzać przez nie serwerami, otrzymają Państwo w tym celu własną administrację internetową. Zatem zostań teraz reselleren hostingowym i zapewnij sobie wspaniałe rabaty na produkty od webtropia.com.

Panel klienta końcowego


Jako reseller otrzymają Państwo od nas Whitelabel Design interfejsu klienta dla Państwa klientów. Tym samym interfejs dla Państwa klientów pozostaje zawsze neutralny. To, jak ostatecznie będzie wyglądać interfejs administracyjny klienta końcowego, mogą Państwo w tym miejscu zobaczyć na kilku przykładach.

Przegląd

Po zalogowaniu do interfejsu Państwa klienci zyskują ogólny dostęp do produktów. Wszystkie informacje dotyczące wynajętych serwerów znajdą Państwo w przeglądzie.

Zarządzanie dedykowanymi serwerami

Zarówno Państwo jako reseller, jak i Państwa klient otrzymujecie wszystkie możliwości, aby zarządzać swoimi serwerami według własnego uznania. Oczywiście tylko jeżeli Państwo też tego chcą.

Zarządzanie v-serwerami

To samo dotyczy także udostępnionego przez nas v-serwera. Jeżeli chcą Państwo zapewnić swoim klientom kontrolę, mogą oni odpowiadać za wszystkie informacje i odpowiednio nimi zarządzać.

Archiwizacja klientów

Także w zakresie archiwizacji Państwa klienci mają zawsze pełną kontrolę. Tutaj można sporządzać liczne archiwizacje i zarządzać nimi. W przypadku, gdyby coś poszło nie tak, należy po prostu wgrać stare archiwum.

Zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE, z późniejszymi zmianami, ceny od dnia 1.01.2015 mogą się różnić (ceny podane w ofertach są cenami zawierającymi podatek VAT dla Republiki Federalnej Niemiec), w zależności od kraju zamieszkania klienta.